Kapcsolat

Lavet Gyógyszeripari Kft.

Dr. Laczay Péter  – Ügyvezető Igazgató

Székhely/Gyártóhely

2143 Kistarcsa, Batthyány utca 6.
e-mail: lavet@lavet.hu
Telefon: +36 28 506 445
Árufogadás/kiadás: H-P 7:00-14:00

Minőségbiztosítási osztály

Email: qa@lavet.hu
Telefon: +36 28 506 445

Pénzügy

Email: penzugy@lavet.hu

HR osztály

Email: hr@lavet.hu
Telefon: +36 28 506 445

Értékesítés

Email: sales@lavet.hu

Panaszbejelentés

A Lavet Kft. külső bejelentővédelmi megbízottja:

H&Co Support Kft.
e-mail: bejelentes@handco.hu
Telefon: +36 30 084 1437
(Cgj.: 01-09-182470; székhely: 1139 Budapest, Tahi u. 34.; ügyvezető: Deteky Tímea Julianna).

A bejelentés lehetőségei:

A bejelentéseket személyesen, telefonon, illetve elektronikus vagy postai levél útján írásban tehetik meg. A más módon megtett bejelentést a Társaság nem tudja figyelembe venni.

Személyes bejelentés előzetes telefonos bejelentkezés alapján minden munkanapra eső szerdán 9h-15h között és minden munkanapra eső csütörtökön 12-18h között lehetséges a Bejelentővédelmi Megbízott Budapest XIII. ker., Váci út 28. sz. alatti irodájában.

Telefonos bejelentés minden munkanapra eső kedden 12-18h között, minden munkanapra eső szerdán 9h-15h és minden munkanapra eső csütörtökön 12-18h között tehető a Bejelentővédelmi Megbízott felé a 06 30 084 1437 telefonszámon.

Postai úton az írásbeli bejelentés megtehető levél formájában a Bejelentővédelmi Megbízott székhelyére címezve. A borítékon javasoljuk feltüntetni a „BIZALMAS” és a „BEJELENTÉS” megjelöléseket.

Elektronikus úton az írásbeli bejelentés megtehető elektronikus levél formájában a bejelentes@handco.hu e-mail címre. A tárgy mezőben javasoljuk feltüntetni a „BIZALMAS” megjelölést.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó képviselőjének nevét, elérhetőségét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Az új Panasztörvény 22.§ (6) bek. felhatalmazása alapján a Bejelentővédelmi Megbízott mérlegelheti a bejelentés vizsgálatát, melynek eredményeként mellőzheti a kivizsgálást, amennyiben

  1. a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg (pl. anonim vagy álnéven tett bejelentés);
  2. a bejelentést nem a Szabályzatban meghatározott, erre jogosult személy tette meg;
  3. a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés történik; illetve
  4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak korlátozásával nem állna arányban.